Sotirios G. Maipas

Δρ. Σωτήριος Γ. Μάιπας, Φυσικός, MSc, PhD, CHST, MBA Cd

HIGHLIGHTS:
Φυσικός, συγγραφέας, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος περιβαλλοντικής υγείας, κάτοχος διδακτορικού, MBA Cd (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, εκκρεμεί η διπλωματική εργασία), εν εξελίξει εκπόνηση δεύτερης διδακτορικής διατριβής, Επ. Συνεργάτης και Διδάσκων στο ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Remote-working carbon-saving footprint (Environmental Health Insights, SAGE), Για μια χούφτα αλεύρι (Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, 2020), Μαθηματικά Προβλήματα Περιβαλλοντικού Περιεχομένου για Μαθητές Δημοτικού (Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, 2021)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2021 έως σήμερα: Εκπόνηση δεύτερης διδακτορικής διατριβής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ

2019 έως σήμερα: Master of Business Administration (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων), Hellenic Open University, Εκκρεμότητα για τη λήψη του πτυχίου: Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

2015-2018: Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (2015-2018)

Τίτλος διατριβής: «Μελέτη της διάστασης fractal των καρκινικών κυττάρων του μαστού»

2012-2014: ΠΜΣ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία»

2005-2010: Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

2021: Guest Editor στο ειδικό τεύχος “COVID-19 and Environmental Health” του επιστημονικού περιοδικού “Environmental Health Insights” (SAGE, PubMed)

2019 έως σήμερα: Διοικητική και Επιστημονική Υποστήριξη, Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

2019 – 2021: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) του Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογιών

2019-2020: Επεξεργασία εικόνων παθολογοανατομικών παρασκευασμάτων, για τον τρίγλωσσο Άτλαντα Μουσείου που κυκλοφορεί διεθνώς από τις Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης και Broken Hill Publisher “ATHENS – BERLIN PICTURES OF THE HUMAN BODY, PICTURES OF DISEASE: AN INTERNATIONAL ATLAS OF PATHOLOGICAL SPECIMENS” (Editors: N. Kavantzas, T. Schnalke, 2020). Η επεξεργασία εικόνων αφορούσε στην ψηφιακή αφαίρεση στηριγμάτων και σε πλήθος απαραίτητων επιδιορθώσεων, διαφορετικών ανά παρασκεύασμα και ανά εικόνα.

2018 έως σήμερα: Συγγραφικό έργο (λογοτεχνικό / εκπαιδευτικό)

2018 – 2019: Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών

2017 έως σήμερα: Διδάσκων στο ΠΜΣ «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

2017 έως σήμερα: Διαχειριστής και υπεύθυνος επικοινωνίας της ιστοσελίδας επιστημονικού, εκπαιδευτικού και πολιτισμικού περιεχομένου onpodium.gr – The art of sharing knowledge

2014 έως σήμερα: Επιστημονική Υποστήριξη στο ΠΜΣ «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

2013 – 2014: Πρακτική άσκηση και μετέπειτα πρόσληψη, με καθηκοντολόγιο υπαλλήλου γραφείου στις εταιρείες Global Ergon Σύμβουλοι – Μελετητές και ΔΙΑΝΕΚ (Διεθνής Αναπτυξιακή Εταιρία Κατασκευών)

2011: Βοηθός γραφείου σε τμήμα ασφαλείας και πληροφοριών του Ελληνικού Στρατού, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, με βεβαίωση προϋπηρεσίας

2010 – σήμερα: Επιστημονική και λογοτεχνική επιμέλεια κειμένων με ευχαριστήριες αναφορές

2006-2012: Ιδιαίτερα μαθήματα φυσικής / μαθηματικών / υπολογιστών σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

[Τα παρακάτω διδάσκονται στο ΠΜΣ «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία»]

2020 έως σήμερα: «Η Καινοτομία κατά τη Διαχείριση των Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία»

2020 έως σήμερα: «Εισαγωγή στη Φυσική Περιβάλλοντος»

2020 έως σήμερα: «Η Περιβαλλοντική Υγεία μέσα από την Τέχνη»

2018 έως σήμερα: Αντηλιακά προϊόντα. Μέρος Ι: Κατηγορίες, Τρόπος δράσης. Μέρος ΙΙ: Δυνητικοί κίνδυνοι για Υγεία και Περιβάλλον

2018 έως σήμερα: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Επικοινωνία

2018 έως σήμερα: Επιπτώσεις του Τουρισμού στο Περιβάλλον

2017 έως σήμερα: Μεθοδολογία συγγραφής και παρουσίασης εργασιών

Επίσης: συμμετοχή σε πλήθος τριμελών επιτροπών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών είτε ως επιβλέποντας είτε ως μέλος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

2021: Πιστοποίηση Τεχνικού Υγιεινής και Ασφάλειας στους Χώρους Εργασίας (CHST, Certified Health and Safety Technician), ACTA (Aristotle Certification Training & Assessment, Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

2020: Certificate in Educational Data Literacy, Erasmus+ Program of the European Union, 100 hours

2017: Vellum International Diploma in Travel and Tourism, VELLUM Global Educational Services, 240 hours

2016: Online Marketing Fundamentals in Tourism, GoogleTM, Υπουργείο Τουρισμού, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Interactive Advertising Bureau – Europe

2016: Municipal Solid Waste Management in Developing Countries by École Polytechnique Fédérale de Lausanne and Eawag (Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, WHO Collaborating Center for Sanitation and Water in Developing Countries)

2014: Δημόσιες Σχέσεις – Επικοινωνία, Κέντρο Ενημέρωσης & Επιμόρφωσης Δήμητρα, στο πλαίσιο προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 580 ώρες

2009: Vellum International Diploma in Information Technology Skills Proficiency, VELLUM Global Educational Services, and University of Cambridge

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

2009: Diploma Intermedio de Español, Instituto Cervantes

Επίπεδο ομιλίας ισπανικών: Πολύ καλό

2007: Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge

Επίπεδο ομιλίας αγγλικών: Πολύ καλό

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

2021: Μαθηματικά προβλήματα περιβαλλοντικού περιεχομένου για μαθητές δημοτικού, Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, IBSN 978-960-468-284-3

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

2020: Για μια χούφτα αλεύρι, Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, ISBN 978-960-468-261-4, 320 σελ., Αθήνα [ιστορικό μυθιστόρημα για την περίοδο της κατοχής]

2018: Ο γιος της, ONPODIUM-PUBLISHING, ISBN 978-618-00-0041-2, 348 σελ. (epub), Αθήνα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ενδεικτικά:

Maipas S, Panayiotides IG, Kavantzas N. Remote-Working Carbon-Saving Footprint: Could COVID-19 Pandemic Establish a New Working Model with Positive Environmental Health Implications? Environmental Health Insights (2021). doi:10.1177/11786302211013546

Maipas, I. G. Panayiotides, S. Tsiodras, N. Kavantzas. COVID-19 pandemic and Environmental Health: effects and the immediate need for a concise risk analysis. Environmental Health Insights (2021). doi:10.1177/1178630221996352

Maipas. A 15 C’s Pathway of Sustainability in Environmental Health Management & The Crucial Role of Higher Education Institutions. Journal of Education, Innovation, and Communication (2020), 2(1):10-25.

Maipas, A. Nonni, E. Politi, H. Sarlanis, N. G. Kavantzas. The Goodness-of-fit of the Fractal Dimension as a Diagnostic Factor in Breast Cancer. Cureus (2018), 10(11): e3630, doi:10.7759/cureus.3630

Maipas. Environmental Health Concept Revealed in Paintings of Great Artists. Journal of Arts & Humanities (2019), 8(7):9-15.

Maipas. Need for establishing National Observatories for the Environmental Impacts of Tourism. Journal of Mediterranean Ecology (2019), 17:15-22

Nicolopoulou-Stamati, S. Maipas, C. Kotampasi, P. Stamatis, L. Hens. Chemical pesticides and human health: The urgent need for a new concept in agriculture. Frontiers in Public Health (2016), doi: 10.3389/fpubh.2016.00148

Maipas, P. Nicolopoulou-Stamati. Sun lotion chemicals as endocrine disruptors. Hormones, 14.1 (2015), 32-46.

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

2021: Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 6th Annual International Conference on Communication and Management (ICCM2021), Athens, 1-5 August 2021,  Communication Institute of Greece with the endorsement of King Graduate School at Monroe College, USA & Media Informatics Lab, School of Journalism and Mass Communication, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

 & συμμετοχή ως “panel leader” στο “Panel on Sustainable Development (2030 Agenda for Sustainable Development)”

2019: Σ. Μάιπας. Η αξία της διεπιστημονικότητας στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης σε διεπιστημονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιβαλλοντικής υγείας. 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ), Ηράκλειο Κρήτης, 5-7 Απριλίου 2019

2018: Σ. Μάιπας, Α. Νόννη, Α. Πολίτη, H. Sarlanis, Ν. Καβαντζάς. Γεωμετρία Fractal: Εκπαιδευτική και τεχνολογική καινοτομία από τη σχολική αίθουσα έως την έρευνα για τον καρκίνο – Παράδειγμα εφαρμογής  στον  καρκίνο   του   μαστού. Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 3-4 Σεπτεμβρίου 2018

2018: Σ. Μάιπας. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ως μέσο αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης «Η κριτική εκπαίδευση για το σχολείο των κοινωνικών αναγκών», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 20-22 Απριλίου 2018

2017: Σ. Μάιπας. Η περιβαλλοντική διάσταση της πολιτικής παιδείας: Ο ρόλος της εκπαίδευσης. 3ο Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ), Ηράκλειο Κρήτης, 5-7 Μαΐου 2017

2015: Παγκόσμιος Διάλογος για το Κλίμα και την Ενέργεια (World Wide Views on Climate and Energy – Διάλογος στα πλαίσια της προετοιμασίας του COP21 – Conference of the Parties No 21) – μέλος της ομάδας των συντονιστών της συζήτησης που έγινε στην Ελλάδα, 6 Ιουνίου 2015

2014: L. Hens, I. Matiatos, P. Stamatis, C. Kotampasi, S. Maipas, M. Papadopoulou, P. Nicolopoulou-Stamati. Health effects of climate changes: need for mitigating and adaptive measures. International Conference ADAPTtoCLIMATE, Nicosia, Cyprus, 27th and 28th March 2014

2016: Κ. Καλαχάνης, Π. Νικολοπούλου-Σταμάτη, Χ. Κοταμπάση, Σ. Μάιπας, Π. Σταμάτης. Άνθρωπος και Διάστημα: Από τη Φιλοσοφία στη Σύγχρονη Επιστήμη. 12ο Περιβαλλοντικό Επιστημονικό Συμπόσιο: Διαδρομές στη μαγεία του φυσικού περιβάλλοντος, Καλάβρυτα, 8-10 Απριλίου 2016

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

2014: Μάιπας Σ. Άνθρωπος / Περιβάλλον / Διάστημα: Εισαγωγή στο θέμα. Ημερίδα Άνθρωπος / Περιβάλλον / Διάστημα. Εντευκτήριο ΕΚΠΑ «Κωστής Παλαμάς», ΠΜΣ «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία», 6 Ιουνίου 2014

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ – ΛΟΙΠΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

2020 – σήμερα: Μέλος και Πρεσβευτής του Ινστιτούτου Επικοινωνίας της Ελλάδας

2019 – 2021: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής STEAM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) του Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογιών

2018 – 2019: Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών

2018: Μέλος ενός εκ των προεδρείων κατά την παρουσίαση εισηγήσεων στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 20-22 Απριλίου 2018

 2015: Μέλος της ομάδας των Συντονιστών της ελληνικής συζήτησης του Παγκόσμιου Διαλόγου για το Κλίμα και την Ενέργεια, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προετοιμασίας των εργασιών του COP21 (Conference of the Parties No 21 των Ηνωμένων Εθνών), 6 Ιουνίου 2015

2014 – σήμερα: Οργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων, στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία»

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Περιβάλλον, Συγγραφή, Ταξίδια, Τεχνολογία, Σκάκι (μέλος του Σκακιστικού Ομίλου Κορυδαλλού)